VIP kartica

VIP KARTICA

Privatni preduzetnici (instalateri, montažeri, samostalne zanatske radnje i drugi izvođači radova) imaju pravo na popust od 10-15% upotrebom VIP kartice.

Molimo da se za VIP karticu obratite na broj telefona 011 3185 054 ili na email office@dimtrade.rs