Reklamacije

REKLAMACIJE

Na ovoj stranici možete se bliže upoznati sa svim pravima potrošača i Dim trade doo uslovima vezanim za reklamacije, zamenu i odustajanje od kupovine poručenih proizvoda. Službi za reklamacije možete se obratiti popunjavanjem online formulara ili slanjem obrasca za podnošenje reklamacija na adresu: Dim tarde doo, Zemunska 29,, 11070 Novi Beograd.

DOBIO SAM PAKET KOJI NISAM PORUČIO

Rok za prijavu: do 2 dana (troškove vraćanja paketa snosi Dim trade doo)

Ukoliko odmah po prijemu paketa utvrdite da ste paket dobili greškom ili da Vam je poslat pogrešan proizvod (na osnovu izgleda, šifre ili proizvod želite da zamenite za drugi), molimo Vas da takav paket ne otvarate i da ne cepate sigurnosnu nalepnicu, jer samo paket u neoštećenom pakovanju možete bezuslovno odmah zameniti ili vratiti. Reklamaciju prijavite online backup@dimtrade.rs  ili putem telefona TEL: +381 11 718 72 51 ili MOB: +381 60 0110 537.

OTVORIO SAM PAKET I PROIZVOD JE FIZIČKI OŠTEĆEN

Rok za prijavu: do 24h od prijema paketa (troškove vraćanja paketa snosi Dim trade doo)

Ukoliko po prijemu paketa, utvrdite da je ambalaža i/ili sadržaj oštećen, molimo Vas da, u roku do 24h od prijema paketa, pozovete kurirsku službu i tražte sektor reklamacija kako bi kurir napravio zapisnik o oštećenju i preuzeo paket za zamenu. Obavezno prijavite rekalamaciju i preduzeću Dim trade doo, online backup@dimtrade.rs ili putem telefonaTEL: +381 11 718 72 51 ili MOB: +381 60 0110 537 . Poželjno je da nam pošaljete i fotografije oštećenog paketa/proizvoda.

ŽELIM DA VRATIM PROIZVOD JER NISAM ZADOVOLJAN

Rok za prijavu: do 15 dana (troškove vraćanja paketa snosi kupac)

Ukoliko niste zadovoljni proizvodom, u roku od 15 dana od dana prijema paketa, proizvod možete vratiti ili zameniti za drugi. Obavezno prijavite odustajanje od ugovora online backup@dimtrade.rs ili putem telefona TEL: +381 11 718 72 51ili MOB: +381 60 0110 537. Neophodno je da vratite kompletan proizvod sa svim pripadajućim elementima (proizvod, kompletna dokumentacija, kutija, zaštitni elementi,…). Proizvod mora biti bez tragova korišćenja i bez fizičkih oštećenja. Dim trade doo ne prihvata odgovornost za proizvode koji su fizički oštećeni ili oštećeni nenamenskom i/ili nestručnom upotrebom.

PROIZVOD KOJI SAM KUPIO JE NEISPRAVAN / NIJE SABRAZAN KARAKTERISTIKAMA I OPISU

Rok za prijavu: do 2 godine (troškove vraćanja paketa snosi Dim trade doo)

Ukoliko je proizvod koji ste kupili neispravan ili nije saobrazan sa karakteristikama i opisu koji su navedeni na sajtu prodavca, potrebno je da nam dostavite popunjen reklamacioni zapisnik i maloprodajni račun kako bi ušli u proceduru rešavanja. Poželjno je i da reklamacija poslata elektronskim putem sadrži i fotografije spornog proizvoda. Prodavac je dužan da Vas u roku od 8 dana obavesti o statusu reklamacije, a u roku od 15 dana, od trenutka prijema odluke o načinu rešavanja, da reši reklamaciju (izuzetak su nameštaj i tehnička roba, kada je rok za rešavanje reklamacije 30 dana). Načini ze rešavanje reklamacije mogu biti: do 6 meseci od dana isporuke – servis, zamena ili povraćaj novca; do 2 godine – servis ili zamena.

Dim trade doo ne prihvata odgovornost i ne priznaje reklamacije za proizvode kada nisu ispoštovane prethodno navedene instrukcije. Pre upotrebe uređaja obavezno pročitajte priložena uputstva i opšte uslove garancije. Pridržavajte se opštih bezbednosnih uslova korišćenja proizvoda i nemojte koristiti proizvod nenamenski.

Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije o upotrebi ili montaži proizvoda, ili nakon početka korišćenja proizvoda utvrdite neispravnosti u radu, molimo Vas da kontaktirate ovlašćeni servis naveden na garantnom listu i zatražite informacije ili instrukcije za reklamaciju proizvoda.

Dostupnost rezervnih delova i servisa za tehničku robu posle prestanka proizvodnje i uvoza robe iznosi 7 godina.

Sve reklamacije na proizvode koje su poslate elektronski ili pisanim putem, biće rešene u najkraćem mogućem roku a najkasnije u zakonski predviđenim okvirima. Dim trade doo nema uvid u reklamacije za proizvode poslate ovlašćenim servisima. Ovlašćeni servisi poseduju sopstvena pravila navedena na garantnom listu.

Kao prodavac, dužni smo da potrošaču izdamo pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdimo prijem reklamacije, odnosno saopštimo broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Dokumenta potrebna za realizaciju reklamacije možete preuzeti na sledećim linkovima:

Reklamacioni zapisnik (elektronska prodavnica)

Obrazac za jednostrni raskid ugovora o prodaji na daljinu

Zahtev za povrat novca

POVRAĆAJ SREDSTAVA

Kontaktirajte nas pozivanjem na kontakt telefon +381 11 718 72 51 ili  +381 60 0110 537 ili nam pošaljite email na adresu: backup@dimtrade.rs podatak Vašeg broja računa/otpremnice, broj dinarskog tekućeg računa i naziv banke u kojoj imate navedeni račun.

Kada dostavite potrebne podatke, biće kreirana dokumentacija koja će Vam sa procedurom za povraćaj sredstava biti prosleđena na E-mail adresu koju ste ostavili prilikom kreiranja porudžbine.

Povraćaj sredstava se vrši isključivo na gore navedeni način, uplatom na dinarski tekući račun i nije moguće slati novac po kuriru u gotovini.

U slučaju vraćanja robe ili povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno izvršio plaćanje nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Dim trade d.o.o. je u obavezi da povraćaj izvrši isključivo putem VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja. To znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Poručeni artikal, bez prethodnog kontakta i dogovora sa operaterima u Online prodavnici, koji je gore naveden, ne možete  slati na adrese koje su navedene na račun-otpremnici.

Svaki takav paket biće vraćen pošiljaocu o trošku pošiljaoca.

ZAMENA PROIZVODA

Proizvod se u zakonskom roku može zameniti za drugi, pod uslovom da nije oštećen i korišćen a troškove vraćanja snosi kupac. Kupac može i ne mora da navede razloge zamene.Zamena se mora izvršiti u zakonskom roku od 15 dana od dana prijema pošiljke.U slučaju odstupanja od saobraznosti ili defekta obavezujemo se da Vam proizvod zamenimo za ispravan, a sve troškove snosi Dim trade d.o.o. Saobraznost ne važi u slučaju defekta nastalog kao posledica neodgovarajuće upotrebe.Ukoliko kupljeni proizvod  za koji se traži zamena ne postoji na stanju, prodavac je dužan da proizvod zameni za drugi po želji kupca, uz eventualnu doplatu ili vraćanje razlike u ceni. Za slučaj nepostojanja mogućnosti zamene prodavac je dužan da kupcu vrati novac, a troškove vraćanja snosi kupac.Za uvažene reklamacije, Dim trade d.o.o. snosi sve troškove transporta.

GARANCIJA

Svi proizvodi u prodaji Dim trade doo Elektronske prodavnice imaju garanciju uvoznika, odnosno proizvođača, i obezbeđeno servisiranje i rezervne delove u Srbiji. Za više informacija o garanciji, uslovima i servisnom održavanju, pozovite broj Dim trade doo Elektronske prodavnice (TEL: +381 11 718 72 51 ili MOB: +381 60 0110 537).
Kod garancije važe garancijski uslovi koji su navedeni u garancijskoj izjavi priloženoj uz svaki aparat.

Garancija ne važi za potrošni materijal, tuš ručice, tuš creva, itd.
Garancija može da se realizuje uz kopiju računa i garancijsku izjavu. Sve fabričke nedostatke i kvarove koji nastanu u garancijskom roku ovlašćeni serviseri koji su navedeni u Garancijskom listu će sanirati.
Servisiranje van garancije se obezbeđuje za proizvode na period od 7 godina, ako Zakon ne predviđa drugačije.

Garancija prestaje da važi u sledećim slučajevima:
● neuvažavanje uputstva za upotrebu,
● popravka koju je izvršilo nestručno lice,
● ugradnja neoriginalnih rezervnih delova,
● oštećenja koja su nastala zbog nemarnog rukovanja,
● oštećenja nastala zbog mehaničkih udaraca od strane kupca, odnosno treće osobe,
● nepravilne ugradnje,
● upotreba aparata u trgovinske ili profesionalne svrhe

U slučaju da su vam potrebne dodatne informacije u vezi sa garancijom, obratite se na: backup@dimtrade.rs, ili na broj telefona TEL: +381 11 718 72 51 ili MOB: +381 60 0110537 .

Ovim odredbama se ne ulazi u prava koje potrošač ima u skladu sa članom 51 Zakona o zaštiti potrošača.

Za sve proizvode robne marke Capo casa iz grupe sanitarnih armatura važi garancija navedena u garantnom listu na teritoriji Republike Srbije.
Za sve druge proizvode (proizvode drugih proizvođača i dobavljača) važi zakonski propisana dvogodišnja garancija, ukoliko proizvođač odnosno uvoznik nije obezbedio garantni list i garantne uslove.

Hvala na poverenju.