Bide

Bide. Bide kao deo kupatilske sanitarije veoma je praktičan u održavanju lične higijene. Prilikom planiranja uređenja kupatila bilo bi poželjno, ako ne i obavezno, isplanirati mesto za postavljanje bidea. Kao i ostale sanitarije i bidei mogu biti stojeći ili konzolni.

Filter