Bojler može biti akumuacioni ili protočni. Često se dešava da se bojleri malih litraža, 5L, 10L nazivaju protočni ali su oni akumulacioni sa kazanima malih litraža. Mala litraža kazana omogućava bojleru da u kraćem vremenskom periodu zagreje vodu koju koristimo. Kazani bojlera se izrađuju od metala ili PVC-a. Plastični, PVC, kazani se koriste kod bojer amalih litraža, 5L i 10L, i ne trpe pritisak vodovodne mreže. Zato se za njih koriste sanitarne armature posebno dizajnirane tako da preuzimaju pritisak iz vodovodne mreže na sebe a u kazan bojlera akumuliraju vodu koja nije pod pritiskom. Bojleri koji imaju kazane izrađene od metala trpe pritisak iz vodovodne mreže. Pritisak koji bojler može da izdrži i da funkcioniše bez problema reguliše se sigurnosnim ventilom koji povećanje pritiska u vodovodnoj mreži preko dozvoljene granice pritiska relaksira. Metalni kazani imaju dve naj češće završne obrade, emajliranu završnu obradu površine ili površinu od inox metala. Pored akumukulacionih bojlera u ponudi na tržištu mogu se pronaći i protočni bojleri. Kod ovih bojlera se koriste električni grejači veće snage što dovodi do trenutnog zagrevanja vode i povećanja komfora korišćenja u smislu velikih količina zagrejane vode. Kod akumulacionih bojlera elektrini grejači su snage 2KW, a kod bojlera protočnog principa su od 5Kw i više. Bojleri su kroz svoj razvoj dobijali različite dodatne funkcije, kao izmenjivač toplote, vremensko programiranje i slično. U osnovi bojleri su podeljeni i po tipu montaže na vertikalne ili horizontalne, a inovacijama dobili smo i bojlere koji mogu biti postavljeni i vertikalno i horizontalno.

Filter