Senzorske baterije, slavine, jedini način da vam ruke budu potpunočiste. Senzor otvara protok vode i zatvara protok kada se sklonite iz dometa senzora. Na taj način posle pranja nemate potrebe da dodirujete slavinu.

Filter