Baterija za bide, sanitarna armatura za bide ili slavina za bide svojom konstrukcijom omogućava postavljanje i korišćenje na stojećim i konzolnim bideima. Bez obzira da li je baterija za bide postavljena na stojeći ili konzolni bide aerator na bateriji ima zglobnu funkciju. Zglobna funkcija aeratora omogućava usmeravanje mlaza vode u više različitih pravaca. Ovom mogućnošću zglobnog podešavanja omogućeno je da mlaz vode bude usmeren na dole, na levo ili desno, kao i na gore u odnosu na telo baterije.

Filter