Sanitarna armatura, sanitarna baterija, slavina kako god da ih zovemo odnose se na isti predmet. Sanitarna armatura meša hladnu i toplu vodu na osnovu naših potreba. Pri izradi baterija koriste se legure metala. Od legura se izliva telo baterije i ručica kojom podešavamo temperaturu i jačinu mlaza protoka vode. Sam mešač u kojem dolazi do mešanja tople i hladne vode izrađuje se od termo plastike sa delovima od keramike. Tehnološkim razvojem sanitarnih armatura unapređeni su delovi baterije kao što su aerator, mešač, telo baterije. Pravac koji je usmeravao inovacije odnosio se na obogaćivanje mlaza vode, smanjenje utroška vode, bezbednost vode koja bi mogla biti narušena pri kontaktu sa materijalima koji se koriste u izradi baterija. Kao posledica ovih smernica pojavii su se mešači sa keramičkim uloškom koji su znatno produšili vek trajanja armatua ali i povećali preciznost kod postavljanja željene temperature vode. Razvojem i unapređivanjem perlatora koji su obogaćivali mlaz vode došlo se do razvoja aeratora i na taj način povećao udeo vazduha u obogaćenom mlazu vode a smanjio udeo utrošene vode. Telo armature je počelo da se izrađuje od legura metala koji ne reaguju sa vodom koja ih dodiruje pri svom prolasku kroz bateiju.

Filter